Rendkívüli intézkedések a koronavírus visszaszorítására!

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

A Magyarországi Református Egyház elnöksége a legfrissebb kormányzati intézkedésekkel összhangban a következő kéréssel fordul gyülekezetei, lelkipásztorai, egyháztagjai felé:

Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmációelőkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.

Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk. Kérjük, figyeljék a reformatus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk.

Kérjük a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy – akár a helyi önkormányzattal együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.

Kérjük a fiatal családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.

Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

A Magyarországi Református Egyház Elnöksége

Budapest, 2020. március 16.

Ennek értelmében tehát helyi gyülekezeti alkalmaink további intézkedésig elmaradnak.

Mégis kérem a Testvéreket, hogy hitüket komolyabban véve, azt otthon, családi közösségben gyakorolják, családi imaalkalmak és áhítatok tartásával!

Kérem figyeljék folyamatosan frissülő honlapunkat, ahol amilyen gyakran csak lehet, folyamatosan lelki táplálékkal látjuk el egyházunk híveit Tapolca és vidékén!

Természetesen a vasárnapi igehirdetések – ahogy eddig is- jelen honlapon, mp3 file formájában továbbra is meghallgathatóak lesznek, amelyeket otthonomban mondok el, és rögzítek!

Ily módon úgy gondolom, senki sem maradhat az elkövetkezendő időben sem vasárnapi, lelkészi igehirdetés nélkül!

Mi, református keresztyének hisszük, hogy semmi nem történik véletlenül, Istenünk direkt vagy megengedő akarata nélkül.

Ezért hallgassunk most a megpróbáltatás idején Ézsaiás próféta ma különösen aktuális szavaira:

Eredj, népem, menj be a szobádba, és zárd magadra az ajtót! Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik az Úr haragja! (Ézs 26,20)

Hiszem, hogy ez az átmeneti idő is hasznossá lesz abban, hogy érett, hitüket, személyes kapcsolatukat a megváltó Krisztussal valóságosan gyakorló megváltott gyermekei lehessünk Istennek!

Testvéri köszöntéssel, Istenbe vetett hittel, a jövőben bízva:

Molnár Csaba Bertalan

református lelkipásztor

Tapolca, 2020. március 16.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*